Vukadinović Dragan, rođen u Nišu 24.03.1965 godine.


Studije medicine završio na Medicinskom fakultetu Niškog Univerziteta 23.03.1990. godine. Nakon fakulteta započeo volontersku specijalizaciju iz psihijatrije i uporedo radio kao nastavnik psihijatrije u srednjoj Medicinskoj školi u Nišu.
Školske 1993/94. započeo specijalizaciju iz psihijatrije i završo je 01.12.2000. godine. Od 01.06.1995. godine počinje da radi u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici. Radio gotovo na svim odeljenjima Bolnice, a na pojedinim bio rukovodilac.


Od 2010. godine radi kontinuirano na Odeljenju za bolesti zavisnosti. Poslove načelnika Odeljenja za narkomaniju obavljao u periodu od 01.09.2012 do 22.08.2016. godine, kao i od 01.09.2017 do danas. Rukovodilac metadonskog supstitucionog centra u svojoj ustanovi.


Na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 07.02.2014 odbranio subspecijalistički rad sa temom „Psihijatrijski, pravni i socijalni aspekti tretmana zavisnika od opijata“, sa odličnom ocenom, čime je stekao zvanje specijaliste uže specijalizacije iz oblasti bolesti zavisnosti.
Autor i koautor više stručnih radova iz oblasti adikcije koji su prezentovani na stručnim skupovima i publikovani u pratećim zbornicima.