Dr Radica Vasiljević

specijalista psihijatrije

 

Rođena 1961. godine.

Medicinski fakultet  u Nišu završila je 1984. god., a specijalizaciju iz psihijatrije 1998. god.

Edukaciju iz individualne psihodinamske psihoterapije završila je 2015. god.

Radi kao načelnica Dispanzera za mentalno zdravlje i dnevnu bolnicu Vojne bolnice - Niš. Završila je i bazični kurs akupunkture pri ECPD-u u Beogradu.