Ime i prezime predavača:

Vojin Popović

Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti «Gornja Toponica», Odeljenje za alkoholizam

Sadašnje zvanje:

psihijatar, subspecijalista bolesti zavisnosti,

načelnik Odeljenja za alkoholizam

Izbor u sadašnje zvanje:

specijalista psihijatrije - 1999.

subspecijalista bolesti zavisnosti - 2010.

Broj godina radnog iskustva:

25 godina

Uža naučna oblast:

bolesti zavisnosti

Doktorat

DA      NE

Ako DA, godina:

Magisterijum

DA      NE

Ako DA, godina:

Primarijat

DA      NE

Ako DA, godina: 2006.

Akademske specijalističke studije

DA      NE

Ako DA, godina:

Akademske strukovne studije

 

DA      NE

Ako DA, godina:

Uža specijalizacija

 

DA      NE

Ako DA, godina: 2010.

Specijalizacija

 

DA      NE

Ako DA, godina: 1999.

Fakultet

 

DA      NE

Ako DA, godina: 1992.

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)

 

1) Popović V, Radivojević V, Krivokapić Ž, Todorović I. BOLESTI ZAVISNOSTI - MOGUĆNOSTI RUKOVANJA ŽUDNJOM I FARMAKOTERAPIJA. Workshop u okviru Nacionalnog kongresa sa međunarodnim učešćem “Kognitivno-bihejvioralna terapija i psihofarmakoterapija” PAN 2016 (Niš, 22.9.-24.9.2016.)

2) Popović V, Dimitrijević V, Popović I. ALKOHOLIZAM – PROFESIONALNO OBOLJENJE UMETNIKA? IX Lošinjska letnja škola o alkoholizmu (Mali Lošinj, Hrvatska, 10.6-13.6.2016.)

3) Popović V. NEUROBIOLOGIJA BOLESTI ZAVISNOSTI. Simpozijum - Neuronauke: Nova znanja, novi izazovi (Manastir Studenica, 20.5.-21.5.2016.)

4) Popović V. ALKOHOLIZAM - epidemija našeg doba. Monografija, drugo izdanje.  Izdavač: Društvo bihejvioralne teorije i prakse, Niš, 2015. ISBN: 978-86-7746-536-0.

5) Popovic V, Popovic I. ALCOHOLISM AND DEPRESSION-COMORBIDITY IN HOSPITALIZED PATIENTS. 24th Danube Congress of Psychiatry & 12th Central European Neuropsychofarmacological Symposium-CENP (Zagreb, Hrvatska, 5.5.2010.-9.5.2010.)

 

Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste:

8 (osam):  (Srpski arhiv-1, Engrami-4, Psychiatria Danubina-1, Pons-2)

Trenutno učešće na naučnim projektima:

ne

Usavršavanja (do 150 reči):

 

2005.-Kurs dobre kliničke prakse za kliničke istraživače

2006.- Međunarodna škola bolesti zavisnosti pri Evropskom centru za mir i razvoj, Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

2010.- Subspecijalizacija iz adiktologije

2011. i 2013.- Kurs Evropske škole alkohologije i ekološke psihijatrije

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

Autor ili koautor u 130 stručnih radova; član redakcije časopisa "Psihologija danas" od 1998.; predsednik Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije 2012-2013; terapeut Kluba lečenih alkoholičara "Medijana“ od 2008.; načelnik Odeljenja psihosociorehabilitacije od 2000. do 2004.; upravnik Centra specijalizovanih odeljenja od 2004. do 2008.; načelnik Odeljenja za alkoholizam 2008. i 2018; šef Dnevne bolnice 2017-2018. pomoćnik direktora Bolnice u Gornjoj Toponici 2009.-2010.; član Stručnog i Etičkog komiteta u jednom mandatu i član Upravnog odbora Bolnice u dva mandata; predsednik komisije za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Bolnici od 2013.